پروژه قفسه بندی گالوانیزه مخصوص سردخانه

در سردخانه ها یا محیط های با دمای نزدیک یا زیر صفر با میزان رطوبت بالا از قفسه بندی هایی با پوشش گالوانیزه استفاده می گردد. سیستم های قابل اجرا  در سردخانه ها می تواند از انواع قفسه بندی هایی مانند پالت راک، مشبک و یا بالکی راک باشد. با توجه به نیاز مشتری و وزن مواد و محصولاتی که ممکن است در سردخانه نهگداری شود در هر پروژه نوع سیستم قفسه بندی و تحمل آن تعیین می گردد. در این نوع قفسه بندی (قفسه بندی سردخانه ای) قطعات تولید شده در کارخانه بهین انبار آرا به شرکتهای معتبری که عملیات گالوانیزاسیون در آنها صورت می پذیرد ارسال و پوشش دهی گالوانیزه روی قطعات انجام میشود.

گالری تصاویر پروژه