خدمات نصب محصولات بهین انبار آرا

شرکت بهین انبار آرا متعهد به ارائه خدمات نصب محصولات خود مطابق استانداردهای نصب محصولات قفسه بندی انبار با پرسنل آموزش دیده و مجرب می باشد. این شرکت بر مبنای توافق و قرارداد با مشتری نسبت به اعزام تیم نصب به محل مشتری اقدام نموده و تیم نصب موظف به انجام عملیات نصب پروژه مطابق نقشه از پیش طراحی شده و پیوست قرارداد می باشد.

در برخی موارد قطعات سیستم نگهداری قفسه مطابق نظر مشتری و با رعایت اصول فنی و ایمنی صورت می پذیرد.

شرکت بهین انبار آرا آمادگی ارائه خدمات نصب را برای کلیه محصولات خود شامل پالت راک، راهرو باریک، بالکی راک (راک کفپوشدار یا پانل راک)، مشبک (پیچ و مهره ای)، نیم طبقه پیش ساخته و خودراهرو دارا بوده و پایداری و ایمنی سیستم‌های قفسه بندی اجرا شده توسط تیم‌های نصب خود را تضمین مینماید.

ضمنا این شرکت جهت کاهش هزینه های مشتریانی که امکان نصب سیستم‌های ساده قفسه بندی را دارند، در صورت تایید کارشناسان نصب این شرکت با ارائه‌ آموزش از طریق ارسال عکس و کلیپ های آموزشی به این امر اقدام می نماید.