خدمات پس از فروش شرکت بهین انبار آرا

شرکت بهین انبار آرا ارتباط خود را پس از فروش سیستمهای قفسه بندی به مشتری با ایشان قطع نمی نماید و خدمات پس از فروش را سرلوحه تداوم ارتباط با مشتریان خود قرار داده است و از طریق ارائه خدمات زیر به این مهم می پردازد:

  1. ارائه خدمات جابجایی (دمونتاژ و مونتاژ) انواع سیستمهای قفسه بندی تولید شرکت بهین انبار
  2. بازرسی از پروژه های قبلی (نصب شده توسط پرسنل بهین انبار) و تعویض قطعات آسیب دیده در صورت نیاز
  3. بهینه سازی و بهبود سیستمهای اجرا شده پس از یک دوره بهره برداری توسط مشتری از طریق بازخوردهای دریافتی از مشتری و پیشنهادات دریافتی از مصرف کنندگان محصولات تولیدی شرکت بهین انبار آرا
  4. ارائه خدمات مشاوره به مشتریان جهت هر گونه طرح توسعه ای و تغییرات ساختاری در سیستمهای قفسه بندی اجرا شده توسط شرکت بهین انبار آرا

مشاوره رایگان

کارشناسان بخش پشتیبانی آماده پاسخگویی به شما مشتری عزیز می باشند